Kova työ tuottaa tulosta Liedossa

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter toteaa, että Liedon ylivertaisuus yritysilmapiirin osalta ei ole sattumaa. Liedossa yrittäjät halutaan palvella hyvin ja varmistaa yritysten toimintaedellytykset.

11.1.2018 Maakunnan yrittäjien talousodotukset ovat kasvussa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Yrittäjät uskovat sekä liikevaihtonsa, kannattavuutensa, henkilöstömääränsä että investointiensa kasvavan viime vuodesta.

Varsinais-Suomen tuore maakuntaennuste kertoo, että Lieto on yrittäjyysilmapiiriltään ylivertainen maakunnan kuntien joukossa. Kyselyyn vastanneista lietolaisista yrittäjistä 86 prosenttia pitää kunnan yrittäjyysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena. Yksikään ei arvioinut yrittäjyysilmapiiriä huonoksi Liedossa. Kakkostilan jakavat Naantali ja Kaarina jäävät kauas Liedon taakse 70 prosentin osuudella.
Lietolaisista yrittäjistä 67 prosenttia arvioi kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön hyväksi tai erinomaiseksi, eikä kukaan vastanneista pidä yhteistyötä huonona. Tämäkin luku vie kärkeen kunnan ja yritysten yhteistyötä mittaavassa kategoriassa. Kakkonen on Kaarina (65 %) ja kolmas Kemiönsaari (52 %).
Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Hanna Munterin mukaan hyvän yrittäjyysilmapiirin kunnissa on hyvin usein menestyviä yrityksiä.
—Liedossa on kädet savessa tehty töitä tämän asian eteen jo aiemminkin mutta erityisesti kunnanjohtaja Esko Poikelan aikana. Liedossa elinkeinotoimikunta sparraa ja pureskelee valmiiksi hallinnolle elinkeinopoliittisia kysymyksiä, tietää Munter.
Hän lisää, että Lietoon ei ole rakennettu ylimääräistä byrokratiaa, vaan asiat hoituvat pitkälti keskustelun ja vuorovaikutuksen kautta.
—Lieto haluaa korostaa, että kunnantalo ei ole virasto vaan palvelukeskus, johon yrittäjän kynnys astua on erittäin matala. Kunnantalolta ei päästetä yrittäjää pois niin, ettei häntä ole palveltu, vaan etsitään ne vastaukset yrittäjän kysymyksiin, kuvailee Munter Liedon toimintatapaa sellaisena kuin se hänelle ulkopuolisena näyttäytyy.
Liedossa infra-, kaavoitus- ja lupapolitiikka on sujuvaa ja nopeaa, mitä yrittäjät arvostavat. Munterin mukaan Lieto on myös varmistanut, että yrityssektorilla on kasvun mahdollisuuksia jatkossakin. Tontit eivät lopu kesken.
—Ei Lieto suinkaan vahingossa ole siellä kärjessä. Taustalla on pitkänteinen työ ja tahtotila.

Tuhansia uusia työpaikkoja

Osuuspankkien ja yrittäjien aluejärjestön vuosittain laatima maakuntaennuste osoittaa, että pitkään kestänyt taantuma on selätetty Varsinais-Suomessa.

Varsinaissuomalaiset yrittäjät uskovat, että talouskehitys on tänä vuonna aiempaakin suotuisampaa. Talousodotukset ovat nousussa jo kolmatta vuotta peräkkäin.
—Henkilöstömäärän kasvuodotusten suhteen tästä vuodesta odotetaan 2010-luvun parasta vuotta. Maakuntaennusteen tulosten pohjalta voidaan arvioida, että varsinaissuomalaisissa pk-yrityksissä syntyy tänäkin vuonna tuhansia uusia työpaikkoja, kertoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.
Myös investointiaikeet ovat tänä vuonna Varsinais-Suomessa korkeimmillaan 2010-luvulla.
Toimialavertailussa kasvuodotukset ovat parantuneet lähes kaikilla toimialoilla viime vuodesta. Erityisesti tietotekniikka-ala uskoo tänä vuonna kasvuun. Positiivisimmissa tunnelmissa jatkavat viimevuotiseen tapaan kaikkein suurimman kokoluokan eli yli 50 henkilöä työllistävät pk-yritykset.

Elina Lavonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä