Vahdon jätevedenpuhdistamo puretaan

Ruskon kunta purkaa Vahdon tarpeettomaksi käyneen jätevedenpuhdistamon rakennuksen, kunhan asbestikartoitus on tehty.

28.6.2018 Siirtoviemärin valmistuminen Vahdolta Ruskolle jätti Vahdon vanhan jätevedenpuhdistamon tarpeettomaksi. Rakennuksesta on laitteet jo purettu ja altaat poistettu. Koko rakennus tullaan purkamaan maan tasalle.

—Rakennus on tehty asbestin kulta-aikoina, joten olemme tilanneet sinne asbestikartoituksen, sanoo Ruskon tekninen johtaja Mika Heinonen.
Puhdistamorakennusta kaavailtiin joskus varastotilaksi, mutta se ei sellaiseksi materiaaliensa ja muiden ominaisuuksien vuoksi sovellu.
Vahdon jätevedenpuhdistamo on vuonna 1979 käyttöön otettu biologis-kemiallinen rengaskanavapuhdistamo, jossa fosfori saostettiin kemikaalilla.
Aktiivilieteprosessin pH-arvon säätämiseksi ilmastukseen syötettiin teollisuushienokalkkia.
Puhdistamossa käsitellyt jätevedet johdettiin purkujohdolla Vahdonjoen pohjoiseen haaraan puhdistamon kohdalla.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä