Turun kaava-alueiden kiinteistöilta laskutetaan hulevesimaksu

Turku alkaa periä kiinteistöjen haltijoilta kaava-alueella maksua sade- ja sulamisvesistä.

9.10.2018Pieni osa Paattisten ja huomattava osa Maarian kiinteistön omistajista tai haltijoista saa vielä tänä vuonna laskun hulevesistä. Kaupunginhallitus päätti hulevesimaksusta, joka koskee kaupungin asemakaavoitettuja alueita.

Hulevesimaksu koostuu 50 euron perusmaksusta sekä tontin käyttötarkoitukseen ja kokoon perustuvasta luokkakohtaisesta kertoimesta. Pientaloissa maksu on 50 euroa vuodessa, rivitaloissa 150—250 euroa, kerrostaloissa 500—1.000 euroa ja teollisuus-, liikenne- ja pysäköintialueilla 250—1.500 euroa vuodessa.
Maksu peritään vuosittain taholta, joka omistaa kiinteistön tai hallinnoi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella eli kymmeneksi vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi vuokrattua kaupungin tonttia hulevesijärjestelmän vaikutusalueella.
Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä.
Hulevesimaksua peritään asukkailta hulevesien hallitun johtamisen mahdollistamiseksi. Maksulla katetaan yleisten alueiden kuten katu- ja puistoalueiden sekä kiinteistöiltä tulevien hulevesien johtamisen kustannuksia. Niitä syntyy esimerkiksi hulevesiviemäriverkoston, ojaverkoston ja erilaisten viivytysrakenteiden rakentamisesta ja ylläpidosta.
Kiinteistön haltija ei hulevesiasiassa edelleenkään selviä pelkällä maksulla, sillä haltijoita velvoitetaan myös pitämään verkostoa kunnossa.
Lehtien, maa-aineksen sekä roskien poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä sekä tukkeutumisvaaraa aiheuttavan materiaalin poistaminen ojarumpujen aukoilta kuluu kiinteistön haltijan velvollisuuksiin. Myös talvella jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun, ojarumpujen sekä hulevesikaivojen kansiritilöiden pitäminen lumettomana ja jäättömänä on haltijan vastuulla.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä