Syrjäseudun ikäihmisten vointi huolettaa

Kirsti Tuominen (oik.) esitti ajatuksen, että Ruskon kuntakeskukseen perustettaisiin senioriasuntoja.

30.10.2018 —Miten haja-asutusalueella asuvat ikäihmiset pääsevät osaksi palveluita?

Tätä pohdittiin uskotalolla, jossa järjestettiin kunnan hyvinvointijohtaja Anne Taulun vetämä hyvinvointi-ilta.
Yleisössä ollut Martti Raikasniemi muistutti Ruskon hankalasta mallista. Pitkulaisessa kunnassa laidat jäävät palveluiden ulottumattomille.
—Reservit täytyisi löytyä molemmista päistä kuntaa.
Nuorena liikkuminen onnistuu — omakotitalon rakentaminen syrjäseudulle ei ole ongelma. Mutta kun ikää karttuu, tarvitaan apua. Olisiko kunnalta mahdollista saada rollaattoria tai jonkinlaista kuljetuspalvelua?
—Raisio tuottaa Ruskolle terveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin voi olla yhteydessä apuvälineiden osalta, Taulu kehotti.
Kuljetuspalveluiden tilannetta selvitetään. Valtuutettu Jorma Rand kertoi, että kesällä tehtiin vanhustaksikokeilu. Kokeilun ajankohta osoittautui kuitenkin huonoksi. Asian valmistelu kuitenkin jatkunee.
Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Kirsti Tuominen sanoi neuvoston kysyneen Ruskopäivillä kohderyhmältään, mitä he tahtoisivat kotikuntaansa. Nousi idea senioriasunnoista.
—Meillä ei ole lainkaan senioriasuntoja, joissa ikäihmiset voisivat asua itsenäisesti lähellä toisiaan ja lähellä palveluita.

Nuoret tarvitsevat tukea

Anne Taulu esitteli tuloksia hyvinvointikyselystä, jolla tiedusteltiin kuntalaisten, poliittisten päättäjien ja työntekijöiden näkemyksiä kunnan hyvinvoinnin tilasta. Kyselyyn vastasi 266 ruskolaista.

Kiitosta on tullut muun muassa rauhallisesta ympäristöstä, hyvästä tonttitarjonnasta ja maineesta, lapsiystävällisyydestä sekä palvelujen läheisyydestä. Kyselyyn vastanneet kokivat, että paras tapa edistää hyvinvointia on satsata toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen sekä terveisiin elämäntapoihin.
Viime vuosina lapsiperheiden osuus ruskolaisperheistä on vähentynyt. Nuorten hyvinvoinnissa olisi parannettavaa. 8.—9. luokkalaisille tehdyn terveyskyselystä selviää, että hälyttävän moni nuori kokee olevansa vailla ystäviä. Vain Nousiaisissa tilanne on Ruskoa huonompi.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujan 18—20-vuotiaiden määrä on kasvanut. Rusko pitää tässä maakunnan häntäpäätä Raision kanssa. Ruskolla myös lastensuojelun avohuollon tukitoiminnan piirissä on keskivertaista enemmän nuoria.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Ari Rusin mukaan "ongelmaan on herätty". Kuntaan ollaan palkkaamassa psykiatrinen sairaanhoitaja, joka tulee työskentelemään pääasiassa koulujen, varhaiskasvatuksen ja perheiden parissa. Hiljattain kunta sai myös oman etsivän nuorisotyöntekijän.
—Myös liikuntapalvelut ja niiden kehittäminen ovat hyvä väylä tukea nuorten hyvinvointia, Taulu lisäsi.

Hyvinvointikertomus valmistunut

Viime vuonna perustettu kunnan hyvinvointityöryhmä on osallistunut hyvinvointikertomuksen työstämiseen. Kertomus valmistui viime viikon maanantaina ja lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Kunnanhallitukselle hyvinvointikertomus esitellään 26. marraskuuta.

Anne Taulu muistutti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen säilyy kunnan perustehtävänä — toteutui sote- ja maakuntauudistus tai ei.
—Käytännössä kyse on siis tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Maria Suomi

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä