Maariassa kerätään nimiä lähikirjaston puolesta


Maarian Kyläyhdistys on käynnistänyt nimien keräämisen Jäkärlässä sijaitsevan Maarian kirjaston puolesta.

Listat on toimitettu allekirjoitettaviksi pankkiin, apteekkiin, kirjastoon ja kauppoihin.

Tavoitteena on säilyttää Maarian kirjaston nykyiset tilat ja palvelutaso. Adressi luovutetaan aikanaan Turun kaupungin vapaa-ajan toimialajohtajalle Minna Sartekselle.
Allekirjoittajat eivät hyväksy nykyisiä suunnitelmia ja tehtyjä päätöksiä kirjaston lopettamisesta ja ehdotusta kirjaston siirtämisestä Yli-Maariaan rakennettavien koulutilojen yhteyteen.
—Kirjasto on meille rakas ja tärkeä kohtaamispaikka. Se toimii asuinalueemme olohuoneena ja on ahkerassa käytössä: vuonna 2013 käyntejä oli 20.000 ja lainoja 28.000. Kirjasto oli auki 222 tuntia.
Kirjastomme sijainti on ihanteellinen: se sijaitsee alueen keskellä, hyvän kulkumatkan päässä, kaikkien tavoitettavissa, adressissa sanotaan.
Vetoomuksessa muistutetaan, että kirjasto on kuntalaisille kulttuurinen ja sosiaalinen tila, joka rakentaa ja tukee yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa sekä oman alueensa hyvinvointia ja menestystä. Arvioitaessa kustannustehokkuutta on nähtävä aukiolotunti tuotettuna palveluna, ei pelkkänä kustannuksena.
—Lähiökirjastoja tulee suojella ja kehittää niiden palveluja. Erityisen tärkeää tämä on Jäkärlän tyyppisessä lähiössä, josta Turun keskustaan on matkaa noin 15 kilometriä ja eikä julkista poikittaisliikennettä esimerkiksi Yli-Maarian suuntaan ole.
Maariassa ihmetellään, että Paattisilla on jo oma kirjasto, ja Yli-Maarian tilat tulisivat melko lähelle tätä. Samanaikaisesti jätettäisiin palveluitta Jäkärlän kasvava ja laajeneva asuinalue.
Allekirjoittajat muistuttavat, että Jäkärlään on kaavoitettu uusi Kailan asuinalue omakotirakentamiseen, ja tulossa on Koskenniityn alue parin kilometrin päähän nykyisestä kirjastosta.
—Uusille alueille sijoittuisi todennäköisesti pääasiassa nuoria lapsiperheitä, mikä tullee lisäämään kirjaston käyttöastetta ja kirjasto toimisi myös vetovoimatekijänä alueelle, vetoomuksessa huomautetaan.
Jäkärlässä pidetään taantumisena ja palvelujen alasajona kaavailuja kevennetystä palveluista ja paluusta kirjastoauton käyttöön.
—Paluu 1970-luvulle ei voi olla tämän päivän ratkaisu toiminnan kehittämiseksi, sanotaan maarialaisten viestissä.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä