Liedossa kartoitetaan kuntalaisten vointi

10.10.2017 Kunnassa ryhdytään laatimaan terveydenhuoltolain ja aluehallintoviraston ohjeen mukaista laajaa hyvinvointikertomusta valtuustokaudeksi 2017—2021.

Selvitykseen kerätään tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä palvelujärjestelmän kyvyistä vastata näihin tarpeisiin.
Tiedot kerätään väestöryhmittäin, mikä mahdollistaa tarvittavien toimien kohdentamisen. Laajan hyvinvointikertomuksen johtopäätökset toimivat sitten kunnan toiminnan strategisen suunnittelun perustana.
Kunnilla on velvoite ottaa huomioon terveys- ja hyvinvointinäkökohdat kaikissa toiminnoissaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtävät satsaukset ovat paitsi vaikuttavia myös taloudellisesti kannattavia.
Kunnanhallitus päätti käynnistää laajan hyvinvointikertomuksen laatimistyön ja nimesi hankkeen vastuuhenkilöksi työllistämisen ja yhteispalvelun toimialajohtajan Oili Paavolan.

Elina Lavonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä