Lieto panostaa työllistämiseen

12.10.2017 Liedon kunnanvaltuusto hyväksyi tälle vuodelle lisämäärärahan, joka käytetään työllistämiseen. Kaikkiaan työllistämisen vastuualueelle toimintakatteen nettoylitykseksi hyväksyttiin 241.000 euroa.

Valtuustokeskustelussa tarkastuslautakunnan jäsen Minerva Peltola (sd.) ihmetteli, miksi talousarviota ei osata tehdä niin, ettei lisämäärärahaa tarvitsisi pyytää.
Kunnanjohtaja Esko Poikela selitti talousarvion laadinnan ajankohtaa. Vuodessa tilanteet muuttuvat ja tarvitaan uusia ratkaisuja. Talousarviotakin voidaan tarvittaessa muuttaa. Poikela kertoi, että Liedossa on otettu käyttöön edelleen sijoittaminen, jossa 25 työtöntä sijoitetaan töihin yhdistyksiin. Henkilöiden työsuhde kestää kahdeksan kuukautta. Kun pitkäaikaistyöttömän työsuhde kestää kahdeksan kuukautta, hän pääsee pois niin sanotun Kela-sakon piiristä. Kela-sakolla tarkoitetaan kunnan maksamaa osuutta pitkään työttömänä olleiden työmarkkinatuesta. Kunnan kannalta säästöä tulee neljälle vuodelle. Edelleen sijoittamisesta on hyötyä myös työttömän kannalta, sillä hän pääsee kiinni työelämään ja hänen työllistymismahdollisuutensa paranevat.
Juha Heikkilä (vas.) totesikin, että edelleen sijoittamisella suuri määrä ihmisiä pääsee "elämänsyrjään kiinni". Järjestelmä myös pienentää kunnan sosiaali- ja terveyspuolen paineita.
Minna Hallanheimo (kesk.) oli samaa mieltä. Kun yhdistykset saavat työntekijöitä, niillä on mahdollisuus toimia ikäihmisten apuna.
Valtuuston puheenjohtaja Minna Ylikännö (sd.) kommentoi, että yhdistyksillä on aikaisemminkin ollut mahdollisuus tukityöllistää, mutta nyt, kun kunta on yhteistyökumppanina, mukaan on tullut uusia yhdistyksiä.
Matti Metsistö (sd.) kiitti kunnanhallitusta harvinaisen viisaasta päätöksestä. Metsistö kysyi, mitä työntekijälle tapahtuu kahdeksan kuukauden työjakson jälkeen. Kunnanjohtaja Poikela selitti Kela-sakon poistumisen edellyttämää minimityösuhteen pituutta. Työsuhde ei siis jatku kahdeksan kuukauden jälkeen, mutta tässäkin ajassa työttömän työmarkkinakelpoisuus paranee.
Puheenjohtaja Ylikännö kertoi, että edelleen sijoittaminen tehdään lähtökohtana työttömän tarpeet, ei yhdistysten tarpeet.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä