Asemanseudun seurakuntatiloja pohditaan edelleen

Liedon seurakunnan kirkkovaltuusto kävi lähetekeskustelun Liedon Osuuspankin tilojen mahdollisesta hankinnasta. Tilat ovat Liedon Asemalla. Kirkkovaltuusto ei siis tehnyt mitään päätöstä tilojen osalta, vaan asiaa selvitellään edelleen.

Keskustelussa Jaakko Heininen esitti, että mietitään nykyisten toimitilojen käytön tehostamista sen sijaan, että harkitaan uusien tilojen hankkimista.
Sauli Ahopelto vertasi Osuuspankin tiloja seurakunnan nykyisiin tiloihin Liedon Asemalla. Osuuspankin tiloja puoltavat kiinteistön tilava pysäköintialue ja parempi mahdollisuus iltatoimintaan kuin nykyisissä tiloissa, jotka ovat asunto-osakeyhtiössä. Ahopellon mielestä tilojen hankinnan ja käytön selvitystyötä on hyvä jatkaa, etenkin, jos esimerkiksi yhteishanke tai yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa olisi mahdollista.
Julia Koskinen vertasi tilannetta Littoisten Tammikallion seurakuntakodin käyttöön. Koskisen mielestä tilojen käyttö on vähäistä.
Kirkkoherra Esko Laine muistutti, että toimintaa Liedon Asemalla on rajoittanut tilojen puute.
Mari Peltola oli huolissaan siitä, ettei partiotoimintaa pakoteta pois hiihtomajalta, jossa partiolaiset viihtyvät. Peltola oli samaa mieltä Ahopellon mainitsemista uusien tilojen tarpeesta ja niiden hyödyistä, mutta häntä arvelutti tilojen kustannukset. Hän kysyikin, voisiko tiloja ostamisen sijaan vuokrata.
Talouspäällikkö Pirkko Koivusalo kertoi, että vuosikustannukset ovat suuremmat vuokratiloissa. Kiinteistöjen arvot ovat tällä hetkellä suhteellisen edulliset Liedon Asemalla. Koivusalo kysyikin, koska Asemalla on seuraavan kerran tarjolla vastaavanlaista, kohtuullisen hyvässä kunnossa olevaa kiinteistöä.
Seppo Mikkonen piti hyvänä, että selvitystyötä jatketaan. Vaikka investointi olisikin iso, olisi kiinteistö hankintana edullinen.
Matti Ala-Uotila muistutti perusteellisen kuntotarkastuksen tarpeesta.

Puoltoa selvitystyön jatkolle

Lähetekeskustelussa Pentti Nieminen puolsi selvitystyön jatkamista. Asiaa oli pohdittu jo muissakin seurakunnan toimielimissä ilman varsinaisia puoltavia tai kieltäviä kannanottoja. Nieminen muistutti, että ison liikehuoneiston myynti Asemalta on vaikeaa Osuuspankillekin.

Risto Punkkinen totesi, että nykyisten toimitilojen ja Osuuspankin tilojen vuosikustannusten vertailussa on otettava huomioon tilojen kokoero.
Timo Paavilainen kertoi ryhmien ohjaamisesta saamansa kokemuksen perusteella, että Aseman nykyiset tilat ovat sopimattomat.
Marketta Kärpijoki kysyi partio- ja varhaisnuorisotyön lisäksi muistakin nuorisotyön mahdollisuuksista.
Kirkkoherra Laine totesi, ettei työntekijäjoukolla ole vielä tarkasti pohdittu toimintamahdollisuuksia. Laine tulkitsi keskustelun perusteella, että jatkokeskusteluun ja -kehittelyyn suhtaudutaan myötämielisesti.
Julia Koskinen korosti lisäsuunnittelun ja -pohdiskelun tarvetta toiminnan ja tilankäytön kannalta.
Sauli Ahopelto tähdensi, että Aseman tilannetta ei käsitä, ellei ole käynyt itse paikalla. Lisäksi asunto-osakeyhtiössä saatetaan ärsyyntyä toimintaan nykyisissä tiloissa.
Talouspäällikkö Pirkko Koivusalo heitti kirkkovaltuutetuille haasteen, jotta nämä miettisivät vapaaehtoistoiminnan kautta toiminnan aktivoimista ja vastuun kantamista. Samalla hän mainitsi, että suuren salin ja pienempiä huoneita käsittävän Osuuspankin tila olisi moneen käyttöön mahdollinen.
Mari Peltola ehdotti, että kirkkovaltuusto vierailisi sekä seurakunnan nykyisissä tiloissa että Osuuspankin tiloissa Liedon Asemalla.
Kokouksen puheenjohtaja Leena Karvala kertoi olevansa tilojen hankintaa pohtivan työryhmän jäsen. Hän on tutustunut Osuuspankin tiloihin. Lastentarhanopettajana Karvala arvioi tilojen soveltuvan hyvin lapsityön käyttöön. Hän myös kertoi, että lapsia tuodaan Liedon keskustan palvelujen pariin siksi, että ihmiset ovat tyytymättömiä nykyisiin riittämättömiksi koettuihin tiloihin.

Neliöitä tarjolla

Liedon Osuuspankki tarjoaa seurakunnalle omistamiaan liikekiinteistön osakkeita, jotka oikeuttavat 214,5 neliömetrin suuruisten tilojen hallintaan. Tiloissa toimi aikaisemmin pankin konttori. Pankin mukaan seurakunta voisi käyttää välirahana nykyistä toimitilaansa, joka on Elopihan rivitalo-osake. Sen koko on 77,5 neliömetriä.

Seurakunta on pyytänyt ja saanut eri kiinteistönvälittäjiltä kiinteistön hinta-arvioita.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä