Kuntien maksut sairaanhoitopiirille kasvavat alle kaksi prosenttia

Tienoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi eilen ensi vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019—2020. Suorat tulot piirin jäsenkunnilta kasvavat talousarviossa 1,6 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja ovat yhteensä 564,1 miljoonaa euroa.

—Palvelukysynnän ja avohoidon lisääntymisen vuoksi varaudumme ensi vuonna miljoonaan avohoitokäyntiin. Panostamme kehityshankkeissamme siihen, että tulevaisuudessa osa käynneistä voidaan hoitaa sujuvasti myös sähköisesti. Tämä edellyttää osallisuutta näitä palveluja rakentavaan maakunnalliseen ja kansalliseen yhteistyöhön, kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä.
Sairaanhoitopiiri päivittää vuodenvaihteessa organisaatiorakenteensa sote-yhteensopivammaksi, kun psykiatrinen hoito sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut liitetään Tyksin osiksi.
Uudistunut lainsäädäntö keskittää edelleen vaativia hoitoja Tyksiin ja siten lisää raskainta toimintaa, mitä varten täytyy tehdä myös talousarviovarauksia.
Ikääntyvä sairaalarakennuskanta edellyttää tulevina vuosina peruskorjauksia, joita tehdään sekä Tyksin A-sairaalassa että kaikissa Tyksin lähisairaaloissa.
Ensi vuonna alkaa uuden pysäköintitalon rakentaminen helpottamaan Kantasairaalan alueen pysäköintiongelmaa.
Uusi opetuksen ja laboratoriotoiminnan tarpeisiin rakennettu Medisiina D-rakennus otetaan käyttöön loppukeväällä 2018. Salon sairaalan peruskorjauksen laajempi hankesuunnittelu ja uuden psykiatrisen sairaalan suunnittelu käynnistyvät myös ensi vuonna.

Toimintakulut kasvavat 21 miljoonalla

Talousarvion mukaan sairaalan toimintakulujen arvioidaan kasvavan 3,1 prosentilla eli 20,8 miljoonalla eurolla yhteensä 702 miljoonaan euroon.

Kuluvan vuoden ennusteeseen nähden kulujen ennustetaan kasvavan 1,8 prosenttia.
Palkkojen sopimuskorotuksiin ja muihin indeksitarkistuksiin varaudutaan seitsemällä miljoonalla eurolla. Hoitokustannusten kasvuun kohdistetaan 8,5 miljoonan euron talousarviovaraus.

Johtajaylilääkärin osattava ruotsia

Sairaanhoitopiiri valtuusto hyväksyi kelpoisuusehdot avoinna olevan johtajaylilääkärin viran hakua varten.

Kielitaidon osalta haussa ilmoitetaan, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hakijalta suomen ja ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.
Päätökseen liitettiin valtuutettu Tarja Rinteen esittämä RKP:n valtuustoryhmän toimenpidealoite. Sen mukaan valtuusto edellyttää, että hallitus tutkii tarkoin johtajaylilääkärin virkaa hakevien kyvyn toimia piirin tavoitteiden mukaisesti myös kielelliset näkökohdat huomioon ottaen.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä