Vakiniitusta poistettiin julkisivun materiaalimääräykset

8.2.2018 Kaupunkiympäristölautakunta on muuttanut vaiheasemakaavalla Vakiniitun asemakaavaa siten, että pientalokortteleiden julkisivumateriaaleja koskevat kaavamääräykset poistetaan. Muutoksella monipuolistetaan tonttitarjontaa Yli-Maarian alueella.

Vakiniitun alueella on enää vähän myymättömiä tontteja. Kaavan muuttaminen ei lautakunnan mielestä aiheuta eriarvoista asemaa jo tontin ostaneille, sillä todennäköisesti suurin osa ostajista on saanut valita haluamansa julkisivumateriaalin.
Yleismääräyksillä varmistetaan, että alueen ilmeestä tulee riittävän yhtenäinen.
Kaava oli julkisesti nähtävillä 18.12.2017—16.1.2018. Siihen ei jätetty yhtään muistutusta.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä