Koululääkärikin oppilashuoltoryhmän kokouksiin

10.4.2018 Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi oppilashuoltoon liittyvät toimintamallit tietoonsa saatetuksi. Koulukuraattori ja koulupsykologi esittäytyivät lautakunnalle ja kertoivat oppilashuollon ajankohtaisista asioista.

Lautakunta totesi kantanaan, että koululääkärin tulisi osallistua yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoukseen muutaman kerran vuodessa ja tarvittaessa olla käytettävissä moniammatillisissa oppilashuoltopalavereissa, kun palaverin aihe sitä edellyttää.
Lautakunta päätti lähettää asian tiedoksi Raision kaupungin ja Ruskon kunnan yhteiselle sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnalle.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä