Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tutkimuslupa

3.5.2018 Liedon kunta on myöntänyt opiskelija Selene Purhoselle tutkimusluvan, joka koskee päihdetyön ennaltaehkäisevien toimintatapojen lisäämistä Liedon mielenterveys- ja päihdeyksikössä.

Kyseessä on Turun ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvä kehittämisprojekti. Siinä etsitään toimintatapoja ja malleja, jolla pystyttäisiin nykyistä aiemmin vaikuttamaan nuorten ja nuorten aikuisten päihteiden käyttöön.
Menetelmien ja toimintatapojen lisäksi halutaan saada kokemustietoa palveluiden toimimisesta ja kehittämiskohteista palveluiden käyttäjiltä. Kokemustiedon keruumenetelmänä on haastattelu.
Kehittämisprojektiin käytetystä ajasta ei makseta korvausta. Kehittämistyöhön tarvittavat materiaalit eivät myöskään aiheuta kustannuksia.
Tutkimuksesta saatavia tuloksia tullaan hyödyntämään mielenterveys- ja päihdeyksikössä käytännön työssä.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä