Raisioon toinenkin saattohoitohuone

8.5.2018 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa toteutetaan sairaalan akuutti- ja kuntoutusosaston lisäksi tehostetun palveluasumisen yksiköissä sekä ihmisen omassa kodissa.

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole, ja kun hoidon päämääränä ei ole elämän pidentäminen. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa.
Raision terveyskeskussairaalassa kuoli viime vuonna akuuttiosastolla 74 ja kuntoutusosastolla 21 potilasta. Vuodelle 2019 tullaan esittämään toisen saattohoitohuoneen muutostöiden loppuunsaattamista. Tällä hetkellä omaisilla on mahdollisuus yöpyä samassa huoneessa saattohoidossa olevan läheisensä kanssa. Huoneessa on jääkaappi ja mahdollisuus kahvinkeittoon. Ideaalitilanteessa olisi suotavaa saada omaisille oma tila, mutta osaston fyysisten tilaratkaisujen takia se ei ole kovin helposti toteutettavissa.
Saattohoidolla tarkoitetaan lähestyvää kuolemaa edeltävää hoitoa silloin, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai viikkojen aikana.
Saattohoidon tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen ja valmistaa kuolevaa ja hänen omaisiaan lähestyvään kuolemaan.
Onnistunut kipulääkitys on tärkeä osa, mutta vain yksi osa onnistunutta saattohoitoprosessia. Laadukasta saattohoitoa toteutetaan moniammatillisesti ja hoidossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti niin potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset kuin hengellisetkin tarpeet.
Ruskon ja Raision yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsiteli saattohoitoa vastauksena Raision valtuustossa tehtyyn aloitteeseen.
Saattohoitoon vaikuttanut uudistus tapahtui 2016, kun Raision kotisairaala avattiin. Kotisairaalan henkilökunta otti vastuulleen kotona asuvat palliatiivisessa hoidonvaiheessa olevat potilaat, joille on tehty osastohoitosopimus. Kotisairaalan myötä kipupumppujen käyttö kotioloissa on myöskin mahdollista.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä