Kunnantalon ravintolayrittäjän vuokrasopimus irtisanotaan

7.6.2018 Liedon kunnanhallitus päätti irtisanoa kunnantalolla 11 vuotta toimineen Kahvila-Ravintola Liedon Härkätien vuokrasopimuksen. Vuokrasopimus päättyy vuoden lopussa.

Perusteluiksi toimelle kunnanhallitus ilmoittaa hankintalain periaatteet.
Vuokrauksen tarkoituksena on ollut kahvila- ja ravintolatoiminnan sekä kokouskahvitusten järjestäminen Liedon kunnan tiloissa ja sen tarpeisiin. Vuokrasopimuksissa Liedon kunta on edellyttänyt talon oman kahvilaravintolan käyttöä, ja pidättänyt tilan käytön itsellään kunnan omissa tilaisuuksissa.
Ruokalatoiminnan hinnoittelu on ollut vapaata, mutta tarjonnassa on kuitenkin ollut pidettävä mukana kevyitä ja edullisia vaihtoehtoja. Ravintola- ja kokoustarjoilujen yksityiskohdista on osapuolten kesken sovittu erikseen ilman, että palveluita olisi missään vaiheessa kilpailutettu.
Koska jo pelkästään kokouskahvitusten laskutus on ilman arvonlisäveroa ollut vuositasolla yli 50.000 euroa, on palvelun hankinta kunnanhallituksen mielestä välttämätöntä kilpailuttaa. Hankintalain mukaan kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on 60.000 euroa.
Ravintola- ja kokoustarjoilupalvelut kilpailutetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kahdella optiovuodella jatkettuna. Tämänhetkinen vuokra on 1.578,77 euroa kuukaudessa. Tarjouspyyntöasiakirjat tuodaan erikseen kunnanhallituksen hyväksyttäviksi.

Matti Lehtonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä