Lasten hoidon tukiin Ruskolla iso lisätarve

9.10.2018 Ruskon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää vuoden 2018 talousarvion muuttamista ja lisämäärärahan myöntämistä lasten hoidon tukiin 420.000 euroa.

Lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä muodostaa ylityksistä 17.000 euroa ja yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 403.000 euroa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi, että esitetty lisämäärärahatarve ei ole katettavissa lautakunnan alaisten muiden toimintojen sisältä.
Yksityisen hoidon käyttö on ollut jatkuvasti kasvussa. Tammi—elokuussa yksityisen hoidon tuen piirissä on ollut kuukausittain keskimäärin 80 lasta, kun talousarviota tehdessä määräksi arvioitiin 45 lasta/kuukausi.
Yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän käyttö tulee olemaan tänä vuonna 643.000 euroa eli 403.000 euroa yli arvioidun.
Käyttömenojen kasvu yksityisen hoidon tuen ja kuntalisän osalta selittyy palvelun käytön kasvulla.
Lautakunta informoi kasvusta kunnanhallitusta jo toukokuun kokouksensa jälkeen. Varsinainen lisämäärärahaesitys päätettiin tehdä vasta syyskuussa, jolloin käytön laajuus ja pysyvyys olisi paremmin arvioitavissa koko talousarviovuoden osalta.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä