Liedon kunnan hallintoa tiivistetään ja titteleitä uusitaan

11.10.2018 Liedon kunnan hallintopalveluissa tehdään muutoksia, koska henkilöstö vähenee ja toimintatavat ovat muutoksessa. Tilannetta selkiytetään ja henkilöstön rakennetta tiivistetään useammalla tavalla.

Laskentatoimen, henkilöstöhallinnon ja asianhallinnan toiminnallinen henkilöstöorganisaatio yhdistetään hallinto- ja talouspalveluiksi, joka käsittää jatkossa yhdeksän henkilöä. Henkilöstö- ja hallintosihteerin toimen nimike muutetaan henkilöstösihteeriksi, ja tietohallinnon IT-suunnittelijan toimi siirretään tietohallinnosta hallintopalveluihin. Samalla nimike muutetaan tiedotussihteeriksi.
Asiahallinnan toimistosihteerin toimen nimike muutetaan hallintosihteeriksi. Myös taloussihteerin ja talouspäällikön tehtävänkuvia muutetaan. Samalla talouspäällikön toimi nimetään uudelleen talousjohtajaksi.

Matti Lehtonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä