Vesiyhtiön liittymismaksuja nostetaan lähivuosina

11.10.2018 Kunnallisen vesiyhtiö Liedon Veden liittymismaksuja aiotaan nostaa rajusti. Uusien liittymismaksuhintojen on tarkoitus kattaa Liedon Veden investoinnit. Nykyisellään liittymismaksut ovat palautuskelpoisia, niistä ei peritä voimassa olevaa arvonlisäveroa ja laskutettava summa ei kata edes uusien kaava-alueiden rakentamiskustannuksia.

Liittymismaksun suuruuteen vaikuttavat rakennusluvan mukainen kerrosala, kiinteistön tyyppi ja se, liittyykö kiinteistö sekä vesi- että viemäriverkostoon. Liittymismaksun yksikköhinta on omakoti- ja pientaloissa 6,70 euroa per kerrosneliömetri, teollisuuskiinteistöissä 4,60 euroa neliöltä.
Liittymismaksujen hinnankorotus koskee uusia, rakennettavia kiinteistöjä. Korotuksen jälkeenkin Liedon Veden liittymismaksut on seudullisesti halvimmat. Perusmaksua ei aleta kulutuksesta periä, samoin ku-utusmaksut pysyvät ennallaan.
Korotustarve on niin merkittävä, että se toteutetaan portaittain vähintään 3 vuoden jaksolla vuoteen 2022 mennessä. Ensimmäinen alue, jota korotetut liittymismaksut koskevat, on Talviniityn alue Nuolemon itäpuolella.

Sprinklaukseen omat sopimukset

Kiinteän sprinklausjärjestelmän kytkemisestä vesiverkostoon Liedon Vesi laskuttaa erikseen. Liittymismaksu määräytyy järjestelmän mitoituksen mukaan kaavalla 10 euroa kerrottuna minuuttivirtaamalla. Esimerkiksi 2.000 litraa minuuttissa sprinklaavan järjestelmän liittäminen verkostoon maksaa siis ilman arvonlisäveroa 20.000 euroa.

Lisäksi vesilaitos perii vuotuista käyttömaksua järjestelmän koon mukaan.
Useimmissa järjestelmissä sammutusvedestä tai sen viemäriin johtamisesta ei peritä muuta maksua kuin kuukausimaksu. Sammutusvesimäärää ei normaalisti mitata.

Matti Lehtonen

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä