Lieto jatkanee nykyisillä veroprosenteilla

8.11.2018 Jos kunnanhallituksen yksimielinen esitys hyväksytään kunnanvaltuustossa, Lieto jatkaa ensi vuonna nykyisillä veroprosenteilla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 19,50.

Myös kiinteistöverojen taso pidetään esityksessä nykyisenä. Yleinen kiinteistöveroprosentti olisi 1,00, vakituisen asuinrakennuksen 0,41, muun asuinrakennuksen 1,00, yleishyödyllisten kiinteistöjen 0,00, rakentamattoman rakennuspaikan 3,00 ja voimalaitokset 2,85 prosenttia.
Kunnanhallituksen esittelyssä viitataan Liedon strategiaan, jossa kunnan talouden hoidossa on ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota toimintamenojen hallittavuuteen ja väestömäärän sekä palvelutarpeiden lisääntyessäkin kulujen maltilliseen kasvuun.
Mahdollisen maakuntauudistuksen vaikutukset kuntien verojen ja valtionosuuksien kertymään ovat vielä huonosti ennustettavia. Tämän vuoksi mahdollinen veronkorotusvara on perusteltua säilyttää tuleville vuosille.

Rauli Ala-Karvia

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä