Yleiskaavaluonnoksessa Yli-Maariaan ja Paattisille uutta asumista

8.11.2018 Turun kaupunginhallitus on käsitellyt Yleiskaava 2029 -luonnoksen, joka hyväksytään laadittavan yleiskaavaehdotuksen pohjaksi. Se asetetaan julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.

Luonnoksessa uutta asumista on esitetty Yli-Maarian Koskennurmen alueelle sekä Paattisten taajamaan. Moision alueelle on merkitty uusia, vuoden 2029 jälkeen toteutettavia asuinalueita.
Työpaikka-alueita on muun muassa Kehätien pohjoispuolella. Seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan alueita ovat muun muassa Oriketo-Topinoja ja Kuninkoja.
Yleiskaava 2029 korvaa kokonaisuudessaan muun muassa Yli-Maaria-Koskennurmen osayleiskaavan. Maaria-Ilmarisissa sekä Lentoasemalla ja sen ympäristössä on vireillä osayleiskaava.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä