Moisioon puolen miljoonan kiertoliittymä


Liittymäjärjestelyjen muutostyöt on aloitettu Moision Koulutien, Paattistentien ja Mittumaarintien risteyksessä.


Nelihaarainen risteys muutetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään joukkoliikenteen pysäkkimuutoksia.
Nykyisessä nelihaararisteyksessä ajonopeudet ovat suuria erityisesti Paattistentiellä. Paattistentien ylittävä suojatie on koettu turvattomaksi keskisaarekkeesta huolimatta. Uudella kiertoliittymällä pyritään hillitsemään ajonopeuksia ja korostamaan autoilijoille, että kyseessä on katuympäristö.
Muutoksilla tavoitellaan parempaa kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Yli-Maarian Vakiniitun alueen ja myöhemmin Jäkärlän Koskennurmen alueiden rakentuminen tulevat entisestään lisäämään Mittumaarintiellä sekä autoliikenteen että kevyen liikenteen määriä.
Risteyksen kautta kulkee useita joukkoliikenteen linjoja eri suuntiin. Paattistentien ja Moision koulutien pysäkkipareja parannetaan ja Mittumaarintielle rakennetaan uusi pysäkkipari. Pysäkkien muutokset ja uuden pysäkkiparin rakentaminen parantavat joukkoliikenteen matkustajien olosuhteita.
Parhaillaan työn alla olevan hankkeen kustannusarvio on noin 500.000 euroa.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä