Tekniseen kuntapalveluun ollaan Ruskolla pääosin tyytyväisiä

20.2.2018 Ruskon kunnan teknisiin palveluihin ollaan pääosin varsin tyytyväisiä. Loppuvuodesta tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista esiin nousevat vesi- ja viemärilaitoksen parantuneet tulokset, tiepäällysteiden merkitys yleiselle viihtyvyydelle ja turvallisuudelle sekä kunnan rauhallisuus ja turvallisuus.