Teilipolun kaavamuutos vireille

21.9.2017 Liedon kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi Teilipolun asemakaavan muutoksen vireilletulon, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavan muutosehdotuksen kuulemista varten.